Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Travilla handelend onder de merknaam Travilla middels de websites https://travilla.nl handelt uitsluitend als boekingsagent en bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen de eigenaar van de vakantieaccommodatie en de huurder. Travilla is niet verantwoordelijk voor verplichtingen en toezeggingen gedaan door derden of de gevolgen hiervan. In geval van klachten is onderstaand een klachtenprocedure opgenomen.

 

Artikel 2: Naam en aanduiding accommodaties

Ons aanbod bestaat uit agriturismo’s, appartementen, vrijstaande villa's, landhuizen, kastelen en enkele Bed & breakfasts. Wij gebruiken in veel gevallen beschrijvende namen voor de aanduiding van onze accommodaties, zoals andere aanbieders nummers gebruiken of omschrijvingen. Daardoor vindt u op de gebruikelijke review websites geen recensies voor veel van onze accommodaties. Op de voucher en routebeschrijving die we toesturen na ontvangst van uw volledige betaling staat de werkelijke naam en de exacte locatie met alle gegevens vermeld.

Op onze website onder de button ‘beoordelingen’ kunt u de recensies lezen voor de betreffende accommodatie.

 

Artikel 3: Prijzen accommodaties

De prijzen van de accommodaties staan vermeld in de prijstabel, het bedrag genoemd bij elke dag is de huurprijs per dag van de woning, kamer of appartement. Bij bijkomende kosten en bij extra's staan andere kosten die al of niet ter plaatse dienen te worden betaald.

 

Artikel 4: Reservering en betaling

U kunt boeken door een boeking te plaatsen op de website. Nadat de boekingsbevestiging/factuur door ons naar het door u opgegeven e-mailadres is verzonden, is de boeking definitief * en voor beide partijen bindend en rechtsgeldig.

De aanbetaling bedraagt 30 % van de huursom en dient voldaan te worden bij boeking van een accommodatie. Het restant dient 9 weken voor aanvangsdatum van de huur bij ons in bezit te zijn. De administratiekosten voor een reservering bedragen € 25. Indien de huurperiode binnen 9 weken na reservering ingaat dient de gehele huurprijs ineens te worden voldaan. Een niet-tijdige betaling geeft ons het recht om de boeking te annuleren en de annuleringskosten aan u door te berekenen.

 

Artikel 5: Aantal personen

Het aantal personen waarvoor geboekt is, staat vermeld op de boekingsbevestiging. Het is niet toegestaan om met meer personen, als vermeld op de bevestiging, de accommodatie te bewonen. Bij overtreding zullen de extra kosten in rekening worden gebracht of zult u niet worden toegelaten tot de accommodatie.

 

Artikel 6: Preferenties en essenties

De door u eventuele doorgegeven wensen (preferenties) bij boeking geven geen garantie.

Als de planning van de accommodatieverschaffer het toelaat zal er rekening gehouden worden met de preferentie. Als een speciale voorkeur dermate belangrijk is dat het al dan niet boeken hiervan afhangt, dan spreken we van een essentie.

Essenties gaan in overleg met Travilla en dienen bij boeking uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden. U heeft een schriftelijke bevestiging van de essentie nodig op uw reispapieren.

 

Artikel 7: Wijzigen

Bij wijziging van een eenmaal gereserveerde accommodatie, is de huurder een bedrag van € 25 per accommodatie aan administratiekosten verschuldigd. De wijzigingen gaan in overleg en met instemming van de verhuurder o.b.v. beschikbaarheid en tegen de geldende prijzen voor de nieuw te kiezen periode. Wijzigingen welke leiden tot reservering van een geheel andere accommodatie vallen onder de annuleringsbepalingen. Doorverkoop door de eerste huurder van gereserveerde weken aan derden i.v.m. annulering is niet toegestaan.

 

Artikel 8: Annuleren

De klant is gerechtigd tot annulering tegen voldoening van annuleringskosten. Annuleringen dienen schriftelijk ingediend te worden bij Travilla, onder vermelding van het factuur/reserveringsnummer. Bij annulering is de klant naast de reserveringskosten en overige in rekening gebrachte kosten de volgende bedragen verschuldigd:

  • bij annulering na verzending van het boekingsformulier en tot de 67ste kalenderdag (exclusief) vóór de start van de overeengekomen huurperiode: 30% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 67ste kalenderdag (inclusief) tot de 32ste dag (exclusief) vóór de start van de overeengekomen huurperiode: 55% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 32ste kalenderdag (inclusief) tot de 1e kalenderdag (exclusief) vóór de start van de overeengekomen huurperiode: 90% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 1e kalenderdag (inclusief) vóór de start van de overeengekomen huurperiode tot de start van de huurperiode (inclusief) en het voortijdig vertrekken uit de geboekte accommodatie: de volledige huursom.

    Let op: Reisovereenkomsten vormen een uitzondering op de ‘Wet verkoop op afstand’ en komen daardoor niet in aanmerking voor een herroepingsrecht (‘bedenktijd’) van 14 dagen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Travilla is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade, ongeval of letsel aan personen of goederen, door welke oorzaak dan ook. Ook accepteren wij geen aansprakelijkheid voor enig voorval veroorzaakt door nalatigheid.

Voorts wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor eventuele wijzigingen en bouwactiviteiten die buiten ons medeweten zijn ondernomen of doorgevoerd. Dit geldt ook voor invloeden van buitenaf, zoals (bouw)activiteiten georganiseerd door de gemeente buiten ons weten om.

De getoonde foto's geven slechts een indicatie van de betreffende accommodatie en kunnen afwijken. De prijzen voor het opvolgende jaar zijn aangegeven onder voorbehoud.

 

Artikel 10: Klachten

De meeste van onze accommodaties zijn privé-eigendom en zijn door onze partners geselecteerd. Als er desondanks toch iets niet in orde blijkt te zijn, meldt dit dan direct (in elk geval binnen 24 uur na aankomst) bij de verhuurder (de accommodatie) en daarna bij ons (Travilla). Wie zonder overleg eigen maatregelen neemt, doet dit geheel op eigen verantwoording en voor eigen rekening.

Alleen klachten die na terugkomst binnen 14 dagen schriftelijk zijn aangemeld, worden door ons in behandeling genomen.

 

Artikel 11: Ter plaatse

Waarborgsom
Bij aankomst dient u een waarborgsom contant te betalen, credit cards kunnen niet worden geaccepteerd tenzij uitdrukkelijk vermeld. Deze borg krijgt u uiteraard aan het einde van de vakantie terug, na verrekening van eventuele schade of extra schoonmaakwerkzaamheden.

Eindschoonmaak
Bij iedere accommodatie is aangegeven of de eindschoonmaak is inbegrepen of dat deze ter plaatse betaald dient te worden. Wanneer de eindschoonmaak - al dan niet tegen betaling - voor u gedaan wordt, dan dient u bij vertrek de accommodatie bezemschoon achter te laten en dient het huisvuil weggegooid te zijn. Indien dit niet het geval is kan er een verrekening plaatsvinden middels het inhouden van de borgsom.

Zwembaden
Voor locaties / accommodaties met zwembad dient u er rekening mee te houden dat het zwembad niet het hele jaar open is en niet verwarmd. Als uw boeking buiten de periode van midden mei tot eind september valt, kan het zwembad gesloten zijn. De aangegeven openingsperioden zijn betrekkelijk en weersafhankelijk. In de avond zijn de meeste zwembaden gesloten. Sommige zwembaden zijn op basis van zout water en daarmee chloorvrij. Het kan bij uitzondering voorkomen dat een (al dan niet privé-) zwembad in onderhoud of reparatie is, of dat het water gereinigd dient te worden. Voor eventueel hieruit voortvloeiend ongemak kunnen wij helaas geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Water-, elektriciteitsvoorziening en wegennet
In Italië kan het voorkomen dat er storingen zijn in de water- en elektriciteitsvoorziening. Wij kunnen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid accepteren. Veel van de accommodaties zijn landelijk gelegen en zijn mogelijk alleen bereikbaar via onverharde wegen.

Gebruik van faciliteiten
Er bestaat de mogelijkheid dat van de in de beschrijving genoemde faciliteiten (tijdelijk) geen gebruik kan worden gemaakt. Zo kan het voorkomen dat het zwembad, de sportfaciliteiten, het restaurant, om welke reden dan ook, in het voor- of naseizoen nog niet geopend resp. reeds gesloten zijn. Soms brengen eigenaren van genoemde faciliteiten tijdens het seizoen wijzigingen aan in tarieven, openings- en sluitingstijden. In sommige gevallen zijn faciliteiten verpacht aan derden. We kunnen hier geen aansprakelijkheid nemen, maar zullen er alles aan doen zo goed mogelijk te bemiddelen.

Wi-Fi, televisie
De beschikbaarheid van een Wi-Fi zone of Wi-Fi in de accommodatie staat op onze website vermeld. Houdt u er echter rekening mee dat de internetverbinding in Italië wisselend of matig zijn. Het is goed te realiseren dat de -constante- werking en snelheid van draadloos internet in het buitenland kan afwijken van wat we gewend zijn (in Nederland). Werking en snelheid van Wi-Fi op de bestemming is dan ook niet gegarandeerd. Wij kunnen hier helaas geen aansprakelijkheid voor nemen. Als er een televisie of satelliet televisie aanwezig is, dient u er rekening mee te houden dat er vaak alleen Italiaanse zenders beschikbaar zijn

Honden
Bij sommige accommodaties zijn honden toegestaan, al dan niet tegen betaling. De hond is altijd op aanvraag en dient bij boeking opgegeven te worden. Houdt u zich aan de regels van de verhuurder m.b.t. uw huisdier. Een EU-paspoort voor uw huisdier is verplicht. Hiervoor raden wij u aan contact op te nemen met uw dierenarts.

Toeristenbelasting
Bij veel gemeenten in Italië is met ingang van 1 maart 2012 een toeristenbelasting ingevoerd. Deze belasting is van toepassing op overnachting van niet-ingezetenen vanaf ca. 12 jaar, voor een maximum van 13 opeenvolgende nachten. Per gemeente kan de toeristenbelasting verschillen.

 

Artikel 12: Algemeen voorbehoud

Travilla is niet gebonden aan een duidelijk herkenbare vergissing/fout, zoals prijsfouten, bij. als gevolg van druk- of rekenfouten of allocatie fouten op het internet. Op elke boeking is de wettelijke reisbureauregeling van toepassing. Indien gedurende het reisseizoen de BTW voorschriften betreffende de reisbranche mochten worden gewijzigd, zullen de reissommen dienovereenkomstig automatisch stijgen of dalen.